17 210 проверки са извършили през изминалата година служители на горските и ловни стопанства на територията  на СИДП. Проверени са 6 643 превозни средства, 4 409 обекти за добив на дървесина, 4 529 ловци и 1 629 лица извършващи различни дейности в горските територии.

43 каруци, 12 моторни превозни средства, 14 моторни триона и 7 други инструменти за незаконен добив на дърва са конфискувани по време на инспекциите. Мобилните екипи и служителите на стопанствата са задържали и 282 пространствени кубически метра дърва за огрев, без марка и превозен билет.

За всички констатирани нарушения през годината са съставени 341 акта, като 338 са по Закона за горите, а останалите по Закона за лова.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име