69,5 тона текстилни отпадъци да оползотворени от контейнерите за текстилни отпадъци в Търговище през 2023 г. Това сочи годишният отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на община Търговище за периода 2021-2028 г.

Най-голямо количество е събрано през месец август. Тогава са рециклирани 8,2 тона текстил.

За сравнение, през 2021 г., когато бяха поставени контейнерите, са събрани малко над 60 тона, а през 2022 г. – 64 тона. И в двете години количествата са най-много през месеците юни и септември.

От началото на 2024 г. са оползотворени 11,2 тона текстил. През януари са събрани 5,5 тона, а през февруари – 5,7 тона.

Припомняме, че контейнерите се обслужват от специализирана фирма два пъти седмично. Събраните количества дрехи, обувки, кърпи и друг вид текстил, се рециклират. Те се предават за раздробяване, нарязване, разчепкване и се влагат в мебелното производство.

Община Търговище призовава гражданите да използват именно специализираните контейнери и да не хвърлят старите си дрехи и обувки в тези за битови отпадъци. Събирайки разделно, намаляваме количествата, които отиват на депо. Така се намаляват и количествата електроенергия и вода, които се използват за производството на нови тъкани.

Списък на всички точки в града, в които са разположени контейнерите, е публикуван в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/environment/otpadaci/

Годишният отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще бъде разгледат на заседанието на Общинския съвет на 28 март. Той е публикуван тук: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia28.03.2024

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име