Съдия Йордан Иванов встъпи в длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Търговище“ и ръководител на наказателно отделение. Той е назначен с решение по протокол № 10 от 12 март 2024 г. на Съдийската колегия, изпълняваща функциите на  Вис съдебен съвет.

Съдия Иванов  има повече от 35 години юридически стаж, като от април 2006 г. е в състава на ОС – Търговище. Преди това последователно е работил в РПУ Дупница, РДВР Благоевград и Окръжна следствена служба в Благоевград и Търговище. Трудовият му стаж е насочен изцяло в областта на наказателното право.

Кадровите промени се наложиха, след като съдия Бонка Янкова спечели конкурс за съдия в Наказателната колегия (НК) на Върховния касационен съд (ВКС). Конкурсът беше обявен през месец май 2022 г., а в края на миналата година СК на ВСС гласува повишаването на съдия Янкова.

В началото на годината тя встъпи на новото си поприще, което за нея не е чуждо, защото на два пъти е била командирована в НК на ВКС. Доказала подготовка и професионализъм, притежаваща опит и над 35 години юридически стаж, съдия Янкова ще остане в сърцата ни част от екипа на ОСТ и като човек, и като магистрат. За нас, колектива на съда, е чест, че сме работили с нея!

Пожелаваме на магистратите здраве и успех на новите длъжности!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име