7 000 деца са се включили през 2023 година в уроците по Горска педагогика организирани на територията на областите Шумен, Варна, Търговище и Добрич. Лектори на занятията са служители и преподаватели от СИДП, ДПП „Шуменско плато“, ДГС-Провадия, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДГС-Нови пазар и ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен.

През миналата година горските педагози разработиха два нови урока, отпечатаха плакат с интересна игра и книжка за дърветата в България. По повод Седмицата на гората специално място в занятията бе отделено на залесяването и дърводобива, грижите за младите фиданки и направленията в които се използва отсечената дървесина.

Уроците по Горска педагогика за тази година ще стартират след приключване на първият учебен срок. В помощ на колегите си ще се включи и Дени Жекова от ДГС

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име