В края на месец март т. г. Окръжен съд – Търговище публикува в сайта и фейсбук страницата си обява за конкурс за ученическо есе. Чрез Регионално управление на образованието бе отправена покана до ученици от VIII до XII клас от училищата в гр. Търговище за включване в конкурса на тема „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ: Какво е за мен правосъдието и какъв трябва да бъде един съдия (за да му имам доверие)“.

Получени бяха две есета – на Хаале Мехмедова от XI клас във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ и на Никифор Петров от VIII клас в Спортно училище „Никола Симов“.

Критериите за оценяване според регламента са демонстриране на познания за съдебната власт; теза, съответстваща на формулираната тема; оригиналност и творчески подход; недвусмислено изразяване на лична позиция; удачно подбрани аргументи; използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедително въздействие; спазване на езиковите норми.

 

По покана на ръководството на Окръжен съд – Търговище авторите на есетата заедно с техните учители ще бъдат наши гости на 7 юни. Тогава ще бъде оповестено класирането, както и награждаването на участниците.

Есетата са публикувани на сайта на Окръжен съд – Търговище на следния линк: https://targovishte-os.justice.bg/bg/news3/25558

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име