81% е общото изпълнението от приходите на всички местни данъци и такси в община Търговище към края на ноември 2023 г., съобщават от отдел „Местни данъци и такси“.

1,56 млн. лв. са събрани от данъка за недвижимите имоти, като изпълнението е 83%. 67% е събираемостта от данъка за превозните средства. Събраната сума възлиза на 2,02 млн. лв. От данъка за придобиване на имущество са постъпили 99% от планираните средства (1,93 млн. лв.), а от туристическия данък – 77% (12 244 лв.).

86% е изпълнението на таксата за битови отпадъци, от която в бюджета са постъпили 3,8 млн. лв. От таксата за притежаване на куче са събрани 8 944 лв. или 66% от дължимото. 99% е изпълнението на таксите за административни услуги.

Общото изпълнение на бюджета през предходната 2022 г. е 83%. Осредненото равнище на събираемост на двата основни данъка, за недвижимите имоти и за МПС, е 74,5%. Точно толкова е и средната събираемост от двата данъка за страната, сочат данните на Министерството на финансите. Съответно за недвижимите имоти през 2022 г. са събрани 78% от облозите, а за превозните средства – 71%.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име