Държавният съдебен изпълнител към Районен съд – Търговище Маргарита Моллова изнесе лекция по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”

В час по гражданско образование  26 ученици от Х „в” клас от Първо СУ „Св. Седмочисленици” с преподавател г-жа Светлана Чанкова се запознаха с изпълнителното производство.

Аудиторията посрещна госта на крака. Г-жа Моллова ги запозна със страните в изпълнителното производство – длъжник и взискател, разликата между частен и държавен съдебен изпълнител, кога се стига до издаване на изпълнителен лист.

„Съдебният изпълнител ви дава срок за доброволно изпълнение, но ако не си погасите задължението в този срок, се прибягва до различни изпълнителни способи.“ – обясни съдебният изпълнител.

Това са най-често запор на трудово възнаграждение, запор на банкова сметка, опис на движимо имущество (тук разясни кое е секвестируема и кое несеквестируема част) и други, като самата тя призна, че най-тежкото изпълнение за нея като длъжностно лице е „режима на свиждане с дете“.

За същността на изпълнителните способи, за банкрута на физическо лице като проект, за приемането на наследството по опис, говори Маргарита Моллова. Тя разказа и много примери от практиката си, някои от които предизвикаха вълнение относно секвестируемостта и бързите кредити, а други изумление – странни вещи, които са подлежали на опис.

Като сърдечна, емоционална, интересна може да се опише днешната среща. Учениците зададоха много въпроси за това как се получават родителски права, взима ли се мнението на детето, можем ли да присъстваме на търгове и къде да се информираме за тях, какво Ви накара да изберете тази нелека професия?

С много топли чувства се разделиха двете страни, а в края на часа си обещаха нови срещи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име