На 23-ти март (четвъртък)  от 11,00 часа в зала № 4 на Съдебната палата ще се проведе общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Търговище и районните съдилища от Търговище, Попово и Омуртаг.

В рамките на заседанието председателят на Окръжния съд, Татяна Даскалова, ще представи годишния доклад за дейността на ръководения от нея съд и районните съдилища от Търговищки съдебен район за 2022 година.

Гости на събранието ще бъдат г-жа Галина Захарова – председател на
Върховния касационен съд и г-жа Галина Тонева – Дачева – председател на
наказателно отделение във ВКС, съдия Милен Славов – заместник председател и ръководител на гражданско отделение в Апелативен съд – Варна, г-н Калин Славов – изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ и ръководители на органи на съдебната власт от гр. Търговище.

Поканени да присъстват на заседанието са представителите на медиите, като в края му  съдия Даскалова ще отговаря на въпроси на журналистите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име