Административен съд – Търговище отвори врати и посрещна учениците от 8 „б“ и 8 „г“ класове на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, заедно с г-жа Блага Вълчева – класен ръководител на 8Г клас, и г-жа Десислава Трифонова – преподавател по „История и цивилизации“, в проведения на 9-ти юни 2023 година Ден на отворените врати в съда.

Станалата вече традиционна инициатива на Висшия съдебен съвет Ден на отворените врати в органите на съдебната власт се провежда под надслов „Открито за съдебната власт“. Програмата на този ден в Административен съд – Търговище бе посветена на темата „Представяне на структурата и компетентността на съдилищата в Република България“, насочена към подрастващите, с цел постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, популяризиране дейността на административните съдилища и изграждане на доверие в работата им.

Гостите бяха посрещнати от съдии и съдебни служители в зала № 4 на Съдебната палата в Търговище. Председателят на съда – съдия Анета Петрова, представи структурата и компетентността на съдилищата в Република България. На фона на мултимедийна презентация, разбираемо и увлекателно, съдия Петрова запозна учениците с принципа за разделението на властите, с осъществяването на произтичащата от народа власт непосредствено и посредством предвидените в Конституцията органи, с организацията и функциите на съдебната система в страната, както и с правилата за поведение в съдебна зала.

С примери от съдебната си практика съдия Анета Петрова и съдия Албена Стефанова запознаха младите хора със спецификата на правораздаването в административните съдилища, отговориха на различни въпроси и насърчиха желаещите да се запознаят по-задълбочено с работата на Административен съд – Търговище, като посетят уебсайта на съда.

Подрастващите имаха възможност да разгледат съдебната зала и арестантското помещение към нея, да седнат на мястото на съдебния състав и да си направят снимки за спомен от събитието.

В края на посещението си учениците и техните учители изразиха благодарности за интересно поднесената информация и за възможността да се запознаят отблизо с работата на съда.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име