Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров заема второ място сред кметовете на областните градове в индекса на Местната система за почтеност за 2023 г. Тя се изготвя от Асоциация „Прозрачност без граници“, а резултатите бяха представени днес в София. На официалната церемония д-р Димитров получи и отличие за изградената политика за управление на администрацията и отчетността й.

„Управлението на един град е обща работа на всички жители. И добрите резултати са плод именно на това, че все повече гражданите се обръщат към нас с предложения как да развиваме общината си. Разбира се, ние се стараем да създаваме необходимите условия, за да се чувстват те сигурни и спокойни, че могат да споделят с нас всичко, което ги вълнува“, каза д-р Димитров. Той заяви, че с екипа в общинската администрация се стараят да бъдат максимално открити не само за хубавите неща, които се случват, но и за проблемите на Търговище, защото те също са общи.

Индексът на Местната система за почтеност отразява капацитета на ключови институции и сектори: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване. Проучването оценява ефективността им, тяхната роля и принос за развитие на местните общности в контекста на доброто управление и превенцията на корупцията.

В индекса за 2023 г. са отбелязани добрите оценки относно прозрачността и отчетността на кмета на Търговище при изпълнението на управленската програма. Отчитат се и усилията за създаване на условия за инвестиции и привличане на външни финансови ресурси по проекти на Общината. Посочено е, че кметският екип осъществява контрол върху доставчиците на публични услуги и изпълнението на договори по проекти, включително и при обществени поръчки. Като добра практика са посочени онлайн срещите, които градоначалникът провежда с граждани.

Общинската администрация пък заема четвърто място в индекса. Отчита се подобрение на мерките за осигуряване на прозрачност на дейността, регистрите, отчетите за дейността на общинските предприятия. Като добри практики са посочени възможностите за предоставяне на административните услуги по електронен път и удълженото работно време на служителите в Центъра за административно обслужване.

В общата картина за страната Търговище се нарежда на шеста позиция. За сравнение, през 2022 г. Търговище бе на единадесето място, а кметът – на четвърто.

Класацията във всички сектори е публикувана в уебсайта на Местната система за  почтеност: https://lisi.transparency.bg/years/2023/

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име