На 29 април ще се състоят консултациите на кмета на Търговище д-р Дарин Димитров с политическите сили за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за народни представители. Началото е в 13.00 ч., в зала 28 на Община Търговище.

Участниците в консултациите следва да представят писмено предложение за състав на комисиите. Представя се и заверено от копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. Прилага се и списък на резервните членове, които при необходимост да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състав на СИК.

В случаите, в които в консултациите участват упълномощени лица, те трябва да представят и пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

Със заповед на кмета д-р Димитров са образувани и 105 избирателни секции в общината, включително една подвижна и една в областната болница.

Информация във връзка с предстоящите на 9 юни избори ще се публикува в специално създадения за целта раздел в сайта на местната администрация: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriEPNS2024

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име