На 15.11.2023 г. в област Търговище, както и в цялата страна, стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“, която ще продължи до 14 декември т. г.

Превантивната акция се провежда от 29 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти(СБА) в партньорство с МВР – Главна дирекция“Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“, както и с БЧК и други държавни институции и партньори на СБА на централно и на териториално ниво.

През последните години към инициативата са се присъединили Изпълнителна агенция“Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Основната насоченост на акцията е към ограничаване на пътно-транспортния травматизъм, предпоставките за който нарастват с настъпване на зимния сезон и с промяната на метеорологичните условия/заснежени и мокри пътни настилки, намаляване на светлата част на денонощието, и др./

И тази година инициативата ще се  осъществи посредством три отделни тематични кампании,  насочени съответна към водачите на ППС – велосипеди, пътни средства с животинска тяга; към пешеходците и поведението на водачите спрямо тях; и към водачите на МПС и техническата изправност на автомобилите.

Първата кампания е под наслов „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, и е насочена към водачите на пътни превозни средства(ППС) – велосипеди, превозни средства с животинска тяга. Тя ще се осъществи през периода 15-24.11.2023 г.  Контролът ще е  насочен основно към спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства/ИЕПС/, каруци и селскостопанска техника, по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, към движещи се  велосипедисти без необходимото оборудване и към недопускане на движението им без светлоотразителна жилетка извън населени места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

При извършване на регистрация и пререгистрация на пътните превозни средства ще се извършва проверка за изправността на тяхната светлинна и светлоотразителна сигнализация в съответствие с нормативните изисквания.

Стремежът е да не бъде допускано по улиците и пътищата движение на технически неизправни ППС и на водачи на ИЕПС без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат забелязани лесно.

Втората кампания под наслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” е насочена към пешеходците, пътниците и към поведението на водачите на МПС към тях. Тя ще се проведе в периода 25,11.2023 г. – 4.12.2023 г., и е насочена основно към превенция на поведението на пешеходците, пътниците и водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

В хода й ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се отдели на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно, особено извън населените места

В рамките на този етап на 19 ноември(третата неделя от месеца) по традиция ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, обявен за такъв с резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. 

Безопасно шофиране през зимата” е мотото на третата кампания в рамките на акция „Зима“ . Тя ще се проведе в дните  от 5-14.12.2023 г., и е с насоченост към контрол върху техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

Основните препоръки към водачите на МПС са да използват гуми, предназначени за зимни условия, или  гуми с дълбочина на протектора, не по-малка или равна на 4 мм, за периода от 15 ноември до 1 март 2024 г. съгласно Закона за движение по пътищата;  управляваните от тях МПС  да бъдат съоръжени със задължителните аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка,  да проверят за изправността на отоплителната система на автомобилите, да прегледат отново светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство, да заменят течността за измиване на стъклата с незамръзващ препарат.

В ОД МВР-Търговище е създадена необходимата организация за провеждане на специализирана полицейска операция в хода на всеки един от етапите на превантивната акция, като за целта е изготвен и утвърден съответен план.

В хода на акция „Зима“  контролните органи ще извършват и оглед на състоянието на пътните настилки, на сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и на осветеността на участъци от уличната мрежа с повишена опасност за пътни инциденти, като при необходимост своевременно ще бъдат изготвяни предписания до стопаните на пътя.

 По време на засилените проверки през миналогодишното издание на акция „Зима“ контролните органи са установили в област Търговище 113 случая на управление на МПС с технически неизправности. Най-много са случаите с неизправности по осветителните системи и сигнализацията на моторните превозни средства – 68. За констатираните от тях нарушения контролните органи са съставили на съответните водачи на МПС 327 акта за установяване на административно нарушение и са наложили 1057 глоби по фиш по Закона за движение по пътищата(Тук не са включени издадените електронни фишове), като една от тях е наложена на велосипедист. За неспазване правилата на движение по време на  миналогодишната акция в област Търговище са санкционирани 89 пешеходци, на които са наложени глоби по фиш, което е 4 пъти повече в сравнение със санкционираните пешеходци в предходното издание на акцията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име