Атанас Дачев

Атанас Николов Дачев е роден на 10 януари 1883 г. в града на стоте войводи – Сливен .
Подобно на множеството си съграждани и той е обладан от идеята да продължат делото на десетките, борили се срещу турците за Освобождението на България, като се отдадат на борбата за свободата на Македония.

Атанас Дачев завършва училище в Сливен и през 1902 г. става член на ВМОРО. Привлечен е в Организацията и полага клетва пред Кръстю Асенов. За известно време е четник в неговия чета, действаща в Ениджевардарско и Кукушко. По време на Илинденското въстание е във въстаническата болница в с.Църварица, Кюстендилско.

Четата на Самарджиев (в средата отпред). Васил Пачеджиев е първи на първия ред. Герасим Огнянов е първи на втория ред, приклекнал. Атанас Дачев е трети на втория ред. Коста Тодоров е трети на третия ред.

В периода 1904-1905 е четник при тиквешкия околийски войвода Петър Самарджиев.
След смъртта на Петър Самарджиев през 1906 г. остава в Тиквешко. През 1907 г. е определен за тиквешки войвода и действието като такова до Хуриета през юли 1908 г.

Участва като войвода на чета в похода на младотурците срещу Цариград през 1909 г. заедно с четите на Яне Сандански и Христо Чернопеев.

Четата на Атанас Дачев и Васил Пачаджиев (вторият и третият седнали).

След възстановяване на дейността на ВМОРО в края на 1909 г. отново е войвода на чета.

През 1910 г. е войвода във Воденско, а през 1911 – в Гевгелийско.

Взима участие в Балканската и Междусъюзническата война 1912-1913 г.

След войните се оттегляте от активна дейност. Установява се да живее в родния си град Сливен.

Умира на 29 юни 1973 г. в гр. Сливен.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име