На спешна среща, състояла се на 29.11.2022г. в МРРБ по инициатива на областния управител на област Търговище и в присъствие на всички заинтересовани страни, бяха набелязани мерките за решаване на проблема с водоснабдяването на Омуртаг, съобщиха от Пресцентъра на Областната управа..

В изпълнение на набелязаните стъпки, като първи етап е необходимо да се извърши анализ на състоянието на довеждащия  водопровод от пречиствателната станция за питейни води „Ястребино“ до напорните водоеми на град Омуртаг. Областният управител на област Търговище поиска спешно Министерски съвет да отпусне целева сума за изготвяне на съответния анализ и обследване на съществуващата водопреносна мрежа. Целта е въвеждане на водопровода в експлоатация и като цяло да се предложи решение  на  проблема с безводието в Омуртаг. Фирмата изпълнител е посочена от  „Български ВиК холдинг“ ЕАД и МРРБ. Договорът за дейностите е сключен на 22.12.2022г. и  средствата в размер на близо 35 000 лв. са преведени на администрацията. Срокът за изпълнение на посочените дейности в договора е 40 дни или в края на м. януари. След приключване на дейностите фирмата изпълнител ще изготви подробен анализ за състоянието на водопреносната мрежа и ще се предложат варианти за цялостно решение на проблема.

Вчера и днес Областният управител осъществи поредица от  работни срещи с ръководството на община Омуртаг,  с представители на фирмата изпълнител, „Си Ви ЕМ Консулт“- ОДД, ВиК –ООД-Търговище и гражданското сдружение „Вода за Омуртаг“. Всички представители на институции и организации са изразили готовност за съдействие и подпомагане предстоящите действия по решаване на проблема.  Представителите на фирмата изпълнител  за обследването, вече втори ден са на терен и са започнали заснемане и обследване  на района.  Контрол по изпълнение на дейностите по договора ще бъде осъществяван от „Си Ви ЕМ Консулт“- ОДД- дружество за контрол и оценка съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор, както и осъществяване на координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Припомняме, че на срещата  края на м. ноември в МРРБ  бе констатирано, че довеждащия водопровод от Яз. “Ястребино“ е единствената реална алтернатива за водоснабдяването на града. Водопровода е изграден още през 2004- 2005 година по възлагане на община Омуртаг, като в процеса на строителство проекта е променен. По тази причина Акт 15 е издаден само на определени участъци от съоръжението. Освен това вътрешната водопроводна мрежа е също е компроментирана, за ремонта на която са отпуснати на община Омуртаг близо 1 400 000 лв. за ремонт и реконструкция още през м. септември 2022г. По тези причини изградения водопровод от яз. „Ястребино“ до този момент не е доведен до експлоатация, поради констатирани нарушения в определеното задание, изпълнението му и проведените проби, които не се дали пълен отговор, относно въвеждането му в експлоатация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име