Със заповед  на административния ръководител на Апелативен съд – Варна, считано от  01.02.2024 г., съдия Пламен Драганов е командирован за срок от една година в Окръжен съд – Търговище, където ще разглежда наказателни дела.

Съдия Драганов има над 22 години юридически стаж. Започнал реализацията си на юридическото поприще като съдия в Районен съд – Омуртаг, по-късно става и негов заместник-председател, а от 2008 г. е  районен съдия в Районен съд – Търговище. Година по-късно е назначен за „Административен ръководител – председател“ на РСТ, като е бил негов ръководител в два последователни мандата. През последните близо три години бе командирован в Наказателното отделение на Окръжен съд – Разград.

Магистратът е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Добре дошъл на съдия Драганов! Желаем му здраве и успехи!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име