В изпълнение на Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 07.03.2023 г. съдия Тодор Димитров днес, 28.03.2023 г., подписа акт за встъпване в длъжност. Той беше избран за административен ръководител и председател на Районен съд – Търговище.

На тържествена церемония пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Търговище председателят на съда Татяна Даскалова пожела здраве, спокойствие и успехи в работата на съдия Тодор Димитров.

Съдия Димитров е завършил Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“  и има повече от 23 години юридически стаж. Притежава най-високия ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име