Със Заповед № 201 от 20 март 2023 година на Председателя на Апелативен съд – Варна съдия Явор Томов от Районен съд – Попово е командирован в Окръжен съд – Търговище.

Припомняме, че от 1 февруари тази година съдията от наказателно отделение Бонка Янкова е командирована във Върховния касационен съд, а по-рано младши съдия Царчински – в РС – Омуртаг, което наложи вземането на мерки за кадрова обезпеченост.

Съдия Явор Томов има повече от 23 години юридически стаж. Завършил е Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Започнал като адвокат, а през 2003 г. като районен съдия в Районен съд – Попово, където е бил и административен ръководител – председател на РС от 2009 г. до 2014 г. Разглежда наказателни и административно-наказателни дела.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име