Община Търговище обяви обществена поръчка за инженеринг по проекта за обновяване на Детска градина №2 „Осми март“. Той е одобрен за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Прогнозната стойност на поръчката е 1,6 млн. лв. без ДДС. Проектът предвижда въвеждането на мерки за енергийна ефективност  с цел достигане на сградата до клас за енергопотребление „А+“. Дейностите включват полагане на топлоизолация, частична подмяна на дограмата, топлинно изолиране на покрива и пода. Ще бъдат обновени всички инсталации и ще бъдат монтирани фотоволтаични панели. Планирано е изграждането на хибридна отоплителна инсталация с газов котел и термопомпа. Около сградата ще бъде оформен водоплътен тротоар, който да отвежда дъждовната вода, с цел защита на основите. Проектът предвижда и изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Припомняме, че инженерингът включва проектиране, строителство и авторски надзор при изпълнението на проекта. Обявяването на откритата процедура е задължителна стъпка преди преминаване към същинското изпълнение на ремонтните дейности.

Предстои сключване на договорите и с избраните изпълнители по поръчките за инженеринг на I СУ „Св. Седмочисленици“, II СУ „Проф. Никола Маринов“ и III ОУ „П. Р. Славейков“. Посочените училища също ще бъдат обновени по процедурата за модернизация на образователната среда по ПВУ.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата за инженеринг на Детска градина №2 „Осми март“ е 12 април 2024 г. Поръчката е публикувана в Портала за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/362421.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име