Община Търговище обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждането на каптаж и водопровод за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Овчарово. Селото е на режим от 2017 г. заради липсата на вода в двата местни водоизточника. Вода се подава веднъж седмично.

За да се реши проблемът, се предвижда изграждането на каптажно съоръжение на мястото на съществуващата чешма на извора „Чоортлян чешме“. За да стигне водата до селото, ще бъде изграден и довеждащ водопровод с дължина от 1,9 км. Той ще бъде свързан с вече съществуващия от каптажа „Коленез чешме“. Трасето ще преминава по горски път през землищата на селата Търновца и Овчарово.

Прогнозната стойност на поръчката е 605 хил. лв. без ДДС. Към момента сумата не е осигурена. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, че дейностите ще започнат при осигуряването на средства.

Срокът за подаване на оферти е 7 август 2023 г. Поръчката е публикувана в Портала за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/310979

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име