Община Търговище подаде проектна документация за ремонт на 5 общински образователни институции. Кандидатстването е по линия на процедурата за модернизация на образователната инфраструктура по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обектите, за които се кандидатства, са: I СУ „Св. Седмочисленици“, II СУ „Проф. Никола Маринов“, III ОУ „П. Р. Славейков“, IV ОУ „Иван Вазов“ и ДГ № 2 „Осми март“.

Посочените учебни заведения отговарят на условията по процедурата за определен брой деца, които да се обучават в тях. Директорите писмено са заявили и желанието си Общината да кандидатства за реновирането на сградите. Те разполагаха и с вече изготвена проектна документация.

В случай че проектите бъдат одобрени, в образователните институции ще бъде извършено саниране на сградите и подмяна на дограмата. Предвидени са и мерки за въвеждане на енергийно ефективно осветление, нови инсталации, включително такива за производство на енергия от възобновяеми източници.

Припомняме, че  решението Общината да кандидатства по процедурата бе взето на заседанието на Общинския съвет

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име