Община Търговище обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на ремонта и реставрацията на сградата на бившата Земеделската банка.

Целта е архитектурният облик на сградата, която е строена в началото на XX в., да бъде запазен. След приключване на дейностите, тя ще бъде преустроена в изложбени зали.

Сред предвидените в поръчката дейности са ремонт на покрива и фасадите, подмяна на всички инсталации, както и реставрационни и консервационни дейности по елементите на интериора.

Участниците в публичното състезание следва да са изпълнявали дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка през последните 5 години.

Общата стойност на поръчката е 3,65 млн. лв. без ДДС. Средствата са осигурени по линия на националната инвестиционна програма за капиталови разходи на общините.

Срокът за подаване на оферти е 27 май 2024 г. Поръчката е публикувана в Портала за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/today/381346

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име