Публикувани в сайта на Община Търговище са избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с изборите за народни представители и Европейски парламент на 9 юни.

Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. Справки могат да се правят и на телефона в отдел ГРАО: 0601/68753.

При установяване на несъответствия гражданите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в срок до 1 юни.

До 25 май се подават заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

До 25 май е срокът гражданите с трайни увреждания да заявят желанието си през Община Търговище да гласуват в подвижна избирателна кутия. Съгласно Изборния кодекс, такава секция се образува при заявяване на желание от поне 10 избиратели.

Важно за избирателите е да знаят, че всички видове заявления се подават отделно за всеки вид избор. Документи могат да се подават в Центъра за административно обслужване на Общината. Заявленията за гласуване в подвижна секция може да се изпращат и на e-mail: obshtina@targovishte.bg, без да е необходим електронен подпис. Заявления за гласуване по настоящ адрес могат да се подават и на страницата: https://regna.grao.bg/.

Освен онлайн, в Търговище избирателните списъци са обявени и в клубовете на пенсионера и Центъра за административно обслужване на Общината. В населените места те ще бъдат поставени в сградите на кметствата, читалищата и други обществени сгради.

Образци на всички заявления и сроковете за подаването им са публикувани в раздел „Избори“ в уебсайта на администрацията: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/elections/IzboriEPNS2024

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име