До 15 май е срокът за кандидатстване за прием в първи клас в общинските училища в град Търговище. Заявления могат да се подават на хартиен носител, на електронната поща на избраното училище или чрез електронен формуляр, в случай че съответното заведение е разработило такъв.

За всяко от училищата е определен прилежащ район. Основен критерий при класирането на децата е близостта на училището до настоящия или постоянния им адрес. Ако адресите са различни, при класирането се взема по-благоприятният от тях.

Родителите могат да подават документи за прием на децата си в до 3 училища, включително в тези, извън района на най-близкото до тях. В  тези случаи обаче децата ще заемат свободните места, останали след класиране на децата, живеещи в прилежащия район на съответното заведение.

17 паралелки за прием в първи клас са планирани в общинските училища в Търговище за учебната 2024/2025 учебна година. Броят им е достатъчен, за да бъдат обхванати всички деца, навършващи 7-годишна възраст през 2024 г. През настоящата учебна година общият брой на първокласниците в общината е 475.

Информация за план-приема и графика на дейностите е публикувана в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/education/graficipriem

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име