Община Търговище да дофинансира с 29 230 лв. общо 5 паралелки с по-малко от 10 ученици в училищата в селата Драгановец и Подгорица. Това предлага в докладна до Общинския съвет зам.-кметът Рая Матева. Целта е да се обезпечи задължителното обучение на децата до 16-годишна възраст.

Предложението е на база мотивирано искане от директорите на учебните заведения. Те посочват, че поради недостиг на деца, е необходимо да се сформират 4 слети паралелки в Драгановец и една – в Подгорица.

В Драгановец слети ще бъдат паралелките в І и ІІ, ІII и ІV, V и VІ клас. Паралелката в VІІ клас също ще бъде с по-малко от 10 ученици. За там се предвижда отпускането на 22 790 лв. В Подгорица с под 10 ученици ще бъде паралелката в VII клас. За функционирането й ще са необходими 6440 лв.

Съгласно държавния норматив, минималният брой ученици за сформиране на паралелка в начален етап (I – IV клас) е 16 ученици, а в прогимназиален (V-VII клас) – 18 ученици. Разликата между норматива и действителния брой на децата в паралелките е 15 в училището в Подгорица и 46 в училището в Драгановец.

В последните 6 години Община Търговище дофинансира 4 паралелки в Драгановец. За пръв път се отпускат допълнително средства за училището в Подгорица.

Докладната с предложението на зам.-кмета ще бъде разгледана на заседанието на Общинския съвет на 27 юли. Ако тя бъде приета, средствата за дофинансиране ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2023 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име