Два проекта на Община Търговище за основен ремонт и модернизация на училища са одобрени за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Това са проектите за обновяване на I СУ „Св. Седмочисленици“ и III ОУ „П. Р. Славейков“.

Над 4,4 млн. лв. ще бъдат отпуснати за дейностите в I СУ. Там се предвижда извършване на основен ремонт на цялата сграда. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще се изгради и инсталация за производство и консумация на енергия от възобновяеми източници. Ще бъдат обновени класните стаи и дворното пространство.

Ремонтите в III ОУ ще бъдат финансирани с близо 2,5 млн. лв. Там ще бъдат извършени ремонти на покривна конструкция, на комините на газовите котли, на парната инсталация. Ще бъде поставена външна изолация на сградата на училището. Предвижда се и изграждане на инсталации за използването на алтернативни източници на енергия. Планиран е и ремонт на приземния етаж на сградата. В училището ще бъде изграден асансьор. Ще бъдат обновени и санитарните помещения.

Припомняме, че през февруари 2023 г. Община Търговище подаде общо 5 проектни предложения по процедурата за модернизация на образователната инфраструктура. Освен двете одобрени училища, това са: II СУ „Проф. Никола Маринов“, IV ОУ „Иван Вазов“ и Детска градина №2 „Осми март“. Посочените учебни заведения отговаряха на условията по процедурата за определен брой деца, които да се обучават в тях. Директорите писмено бяха заявили и желанието си Общината да кандидатства за реновирането на сградите.

Двете училища и детската градина, за които се кандидатства, но не са одобрени за финансиране на този етап, са включени в списъка с резервни проектни предложения.

Предстои обявяването на обществените поръчки за извършване на проектиране и строително-монтажните дейности.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име