Окръжен съд – Търговище призна за виновна П. Н. за това, че за периода 21.05.2012 г. до 14.12.2015 г. в гр. Търговище, като собственик и управител на търговско дружество, е укрила данъчни задължения в особено големи размери. Съгласно Допълнителните разпоредби на НК „данъци в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.

С деянието е осъществен съставът на престъплението по чл. 255, ал. 3 във връзка с ал.1, т. 2, т. 6 и т. 7 от Наказателния кодекс , а именно: потвърдила неистина или затаила истина в подадена декларация; съставила или използвала документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители; приспаднала е неследващ се данъчен кредит.

Съдът определи наказание на 49-годишната жена от три години „лишаване от свобода“, като отлага така наложеното наказание с изпитателен срок от четири години (условно осъждане) и да заплати в полза на държавата сумата от 40 224,40 лева, представляваща причинени имуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва считано от 14.12.2015 г. до окончателното изплащане. Съдът наложи и конфискация на една четвърт от притежаваното от подсъдимата имущество – апартамент и автомобил.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд гр. Варна.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име