Министерство на здравеопазването (МЗ) ще може да финансира областните многопрофилни болници за активно лечение, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за лечебните заведения. Промените бяха предложени от Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС с цел осигуряване на правна възможност за субсидиране на областните многопрофилни болници за активно лечение.

Според приетите текстове МЗ ще може да финансира лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със сто на сто държавно участие в капитала за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и оперативни разходи за осигуряване на ток, вода, парно.

С промени между първо и второ чете бяха допуснати и гласувани изменения и в Закона за здравното осигуряване, разписани в преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения.

Според приетите разпоредби, когато до влизането в сила на Закона за лечебните заведения, предсрочно е прекратен мандатът на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от Народното събрание и не е прието решение за избор на нов управител на НЗОК, Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК по новия ред, а срокът, в който Надзорният съвет на НЗОК възлага на подуправителя на НОЗК временно да изпълнява длъжността на управител бе променен от 30 дни на шест месе

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име