По традиция един от най-светлите християнски празници – Великден, е свързан със събирането на големи групи хора в църковните храмове и на други обществени места. Християнската традиция изисква спазването на определени ритуали при отбелязването на празника, един от които е паленето и пренасянето на горящи свещи от църквите до домовете, което крие риск от повишаване на пожарната опасност и евентуално възникване на запалване и пожар.

Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат. Ако обаче всеки пази най-близко стоящите до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса е минимална. Опасност за запалване се крие и при пренасянето на запалени  свещи  в автомобилите.

След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците, до които може да доведе един пожар, са изключително сериозни. Макар че празникът несъмнено повишава настроението, това не трябва да води до подценяване на опасността от пожар при посещението на църковните храмове и другите обществени места. От РДПБЗН-Търговище напомнят, че при посещението си там гражданите  следва да  спазват следните основни правила за пожарна безопасност.

– да не се изхвърлят безразборно горящи свещи и клечки кибрит;

– горящите свещи да се поставят на безопасни места, върху негорими подложки на разстояние от горими материали;

– да не се допуска деца сами да палят свещи и клечки кибрит;

 

 

– за да не се помрачава настроението ви, когато отивате да празнувате, убедете се, че вкъщи сте изключили уредите, които крият опасност от възникване на пожар;

 

– по религиозни причини се позволява вратите да не се отварят по посока на евакауция, но тогава молим вратите да са постоянно отворени, за да няма затапване на евакуацията;

 

Огнеборците съветват още: В случай на пожар запазете спокойствие и  не изпадайте в паника! На обществени места паниката много бързо се предава на околните и пречи на взимането на правилни решения. Не губете самообладание, а незабавно се обадете на  телефон 112 или 0601/ 6-21-69 и  съобщете:

 

– къде гори 

– какво гори и има ли хора в опасност

 

Уверете се, че знаете къде точно са изходите и пристъпете към евакуация на хората от застрашените помещения. При възможност за извършване на гасителни действия започнете пожарогасене с налични пожарогасителни средства – пожарогасители или вътрешни пожарни кранове. Запомнете: преди да предприемете гасене, ако в близост до пожара протича ел. ток, първо изключете захранването.

Ако не успеете, то тогава единственото безопасно гасене може да се извърши с прахов пожарогасител. Ако  е застрашена безопасността ви, преустановете гасителните действия, напуснете горящото помещение по най-краткия и безопасен път за евакуация.

При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение се движете с приведено ниско към пода тяло, където димът е по-рядък, и с ръка се опирайте по стената, за да намерите изхода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име