От РДПБЗН-Търговище напомнят на гражданите на областта във връзка със зачестилите случаи на пожари в коминни тела на жилища,  че те следва да предприемат  необходимите съгласно чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 8121з-674 от 1.10.2014 г.мерки за почистването им. И по-точно – необходимо е комините и димоотводните тръби да бъдат почистени от сажди и отлагания преди започване на отоплителния сезон, а също и периодично да бъдат почиствани при необходимост.

Тази необходимост се определя от конкретния ползвател на коминното тяло, а признаци за настъпването й са задимяване вследствие натрупали се сажди в димоотводните тръби, както и по-слаба тяга в комина.

При настъпил пожар саждите в него при горенето им развиват температура от 1400 до 1600 градуса по Целзий, вследствие на което се напуква мазилката и се запалват горимите материали, намиращи се в близост до комина.

Често се наблюдава и запушване на ревизионните отвори с горими материали – парцали, вестници, картони, тапети.

При горенето много често запалените сажди се отлепват и започват да падат надолу, засядат в коминното тяло и така започва интензивното горене, които напуква комините.

В резултат в един момент тези коминни тела могат да станат негодни за експлоатация. Това е налагало нееднократно органите на „ПБЗН“ да преустановяват експлоатацията на комини, които не са изправни и създават опасност за живота и здравето на живеещите в съответното жилище.

Огнеборците напомнят: забранява се почистване на коминните тела чрез изгаряне на нафталин и други лесно запалими течности и горими материали, тъй като това води до напукване и компрометиране на мазилката и на самото коминно тяло.

При неизпълнение на горепосочените основни правила за пожарна безопасност през отоплителния сезон органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще предприемат необходимите административно-наказателни мерки спрямо гражданите, нарушаващи горепосочените изисквания.

И отново призовават всички жители на общината да проявят необходимата бдителност и отговорност към собствената си безопасност и към тази на близките си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име