Служители на Община Търговище днес проведоха първа работна среща с новоизбраните кметове и наместниците на селата от общината. Целта бе да бъдат разясни задълженията и правомощията на кметовете, произтичащи от Закона за гражданската регистрация и други нормативни актове.

Срещата бе водена от секретаря на администрацията Христалина Халачева. В нея се включиха още експерти от отделите ГРАО, „Правно и нормативно обслужване“, „Строителство, архитектура и околна среда“ и „Канцелария, деловодно и административно обслужване“.

На кметовете бяха дадени указания за издаването на документи за адресна регистрация, смъртни актове, както и за заверката на различни свидетелства, удостоверения и други.

Изрично бе подчертано, че именно кметовете по места трябва да упражняват контрол върху дейностите, които се извършват на територията. Коментиран бе редът за издаване на констативни протоколи и актове при установяване на незаконни микросметища или нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

По отношение на аварии на уличното осветление кметовете могат да осъществяват директен контакт с фирма „ЕМУ“, която отговаря за поддръжката.

Разяснен бе редът за подаване на сигнали към администрацията в кризисни ситуации и при различни проблеми в малките населени места.

Припомняме, че на територията на община Търговище има 51 села и два квартала. Избори през тази година бяха проведени в 45 от тях.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име