В Община Търговище постъпи първото заявление за участие по процедурата за саниране на многофамилни жилищни сгради. То е подадено от Сдружението на собствениците на ул. „Цар Освободител“ № 34.

В ход е проверка на документацията. След това ще бъде подписано и споразумение за партньорство между сдружението и Общината, каквито са изискванията по процедурата. На следващ етап администрацията трябва да подаде и проектно предложение за оценка до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Припомняме, че крайният срок за кандидатстване в Търговище е 10 май.

Призоваваме сдруженията да подават своевременно заявления, след приключване на енергийното обследване и изготвянето на техническия паспорт на сградите. Целта е да се осигури необходимото време за проверка и евентуално нанасяне на корекции в документацията.

Обръщаме внимание, че след изготвяне на технически паспорт, той следва първо да се регистрира в Общината. За целта се подава заявление в Центъра за административно обслужване. Едва след това се подава и заявлението за финансова помощ за саниране, с приложени към него всички необходими документи. Списъкът и образците им са публикувани тук:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/projects/Sanirane2023/NasokiKandidatstvane

Екип в Община Търговище ежедневно отговаря на въпроси на граждани, свързани с програмата. Най-честно хората се интересуват от процедурата по създаване на сдружение на собствениците.

Експертите, определени за контакт, са: Петя Стоянова (тел.: 0601 68 734; е-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg) и Евгени Василев (тел.: 0601 68 734; e-mail: vasilev.evgeni@targovishte.bg).

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име