Възможностите за сътрудничество и подготовка за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) бяха обсъдени днес на информационна среща, организирана от Областния информационен център в Търговище. В нея участваха областният управител на Търговище Гергана Цонева, заместник областният управител Петя Кирилова, секретарят на Община Търговище Христалина Халачева, ръководителите на звена и експерти в петте общини в региона, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на проекти.

Целта на срещата бе да се насърчи диалога между различните заинтересовани страни на местно ниво и да се създадат ползотворни партньорства за иницииране и подаване на комбинирани концепции по процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., която е отворена за кандидатстване в ИСУН до 27 септември т.г.

Експертът от звеното по медиация към ОИЦ – Търговище запозна присъстващите с реда, механизмите и сроковете за изпълнение на ИТИ, съобразно Единни указания за кандидатстване. Партньорството между областната администрация, общинските власти, бизнеса, неправителствените организации и гражданите е ключов момент в новия регионален подход.

То е задължително условие, за да се осъществят инвестиции с европейски средства през настоящия програмен период. Участниците в срещата изразиха мнение, че трябва да се обединят около няколко идеи, които ще имат широк териториален обхват, ще решат ключови проблеми за региона и ще срещнат  подкрепа от местните общности.

Работните срещи за обсъждане на концепции и създаване на партньорства с потенциалните бенефициенти продължават в ОИЦ – Търговище и през следващите седмици.

Нивото на познаваемост и нагласите за прилагане на подхода ИТИ и подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на региона ще бъдат проучени и чрез анкетно допитване, каза управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Всеки заинтересован може да се включи в анкетата, която ще бъде достъпна от понеделник и на фейсбук страницата на Областния информационен център – Търговище.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име