С три месеца, или до края на септември, се удължава предоставянето на здравни и социални услуги за деца с увреждания и техните семейства по проект „С грижа за теб“. Това е възможно след като Община Търговище подписа допълнително споразумение с Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която се изпълнява проектът.

Грижата е за деца до 7-годишна възраст (включително с увреждания), и техните родители. Консултират се и бъдещи родители по отношение на ранното детско развитие, за да се повиши тяхната компетентност.

Услугите са безплатни и се предоставят в два центъра в Комплекса за здравни и социални услуги в общността (КЗСУО). Това са Центърът за ранна интервенция на деца с увреждания и Центърът за консултиране, подкрепа и здраве в семейството. В тях са ангажирани квалифицирани специалисти, сред които социални работници, психолог, логопед, рехабилитатор, лекари и други.

Над 1000 са потребителите на услугите от началото на предоставянето им през 2016 г. до момента.

За удължаването на проекта са осигурени допълнително близо 88 000 лв. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1,78 млн. лв.

Подробности за проекта и за възможностите за включване в него гражданите могат да получат на телефоните на КЗСУО: 0601/61632; 08885044067 и e-mail: kzsuo@abv.bg.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име