Прокурорът от Окръжна прокуратура – Търговище Мартин Александров се срещна с ученици от 8 и 10 клас от Спортно училище „Никола Симов“. По  Образователната програма, провеждана от Окръжен съд – Търговище, съобразно Споразумението между ВСС и МОН, той изнесе лекция на тема „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятие, цел, видове.“

Прокурор Александров говори на младите хора за това какво е наказателно правосъдие, как и кой налага наказания, за резултатни престъпления и такива на просто извършване.

Разясни накратко формите на вина, престъпленията против личността – против живота, засягащи половата неприкосновеност, свободата на волята и др., и против собствеността – кражба, грабеж, обсебване, като ги разграничи. За всеки от тях даде конкретни примери и посочи особени случаи при неизбежна отбрана и при крайна необходимост.

Магистратът обясни и същността на съучастието в трите му форми съизвършителство, подбудителство и помагачество.

Специално внимание обърна на наказателната отговорност при различните възрастови групи, като акцентира на тази на аудиторията от 14-18 години, и видовете наказания, които предвижда Наказателния кодекс.

След часа дискусията продължи с въпроси от учениците за наказанията за шофиране след употреба на алкохол или под въздействието на наркотични вещества, за положителните кръвни проби в рамките на 6-8 месеца, за диференцираните наказания за непълнолетни.

На учениците бяха раздадени образователни материали, описващи трябва ли и на кого да се сигнализира при извършено престъпление, мястото на децата в съдебния процес, за видовете наказания и възпитателни мерки. Материалите са предоставени по Образователната програма от Висшия съдебен съвет.

С проведената лекция Окръжен съд – Търговище съвместно с Окръжна прокуратура – Търговище проявяват съпричастност към повишаването на правната култура и информираността на подрастващите.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име