Прокурор Мартин Кузманов от районната прокуратура в града се срещна с ученици от IX, X и XI клас в спортното училище.

На подрастващите магистратът говори за мястото на прокуратурата в съдебната система, за това как протича най-общо едно наказателно производство и за разликите между престъпление и престъпно деяние.

Прокурор Кузманов разказа за същността на престъплението „трафик на хора“. Много е актуално в съвремието, отбеляза той, а законът го дефинира като набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или приемане на хора посредством заплаха или насилие, измама или даване на пари (или други облаги) с цел експлоатация. Няколко са хипотезите, при които можем да говорим за това престъпление, а именно: най-често трафик на хора с цел трудова експлоатация, проституция или използването им за донори на органи. Често извършителите пристрастяват жертвите си към наркотични вещества, като целта е постигане на зависимост.

В България има ли терористични актове? А стрелби в училищата, като в други държави? Как стои въпросът с мигрантите, в Търговище намирани ли са и какви са наложените им присъди за преминаване на държавната ни граница? – тези въпроси вълнуваха младежите, а прокурорът с готовност им отговори, като разказа и случаи от практиката си, обясни и за строгия контрол над огнестрелните оръжия в България.

Срещата е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, целяща повишаване на правната култура в подрастващите. Настоящата тема има за цел учениците да получат знания как да се предпазят от такива посегателства и/или да сигнализират при узнаването за такива.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име