Съдия Мариана Иванова – заместник председател и ръководител на Гражданско и търговско отделение в ОС – Търговище, днес се срещна с деветокласници от Професионалната гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”. В Часа на класа тя запозна учениците с професията на магистрата – съдия, прокурор, следовател.

Как се става юрист, какви професии могат да практикуват юристите, за конкурсното начало в магистратската професия и клетвата, която се полага при встъпване в длъжност, говори съдия Иванова. Освен това тя запозна аудиторията със структурата на съдилищата в България, с видовете дела, показа как изглеждат искова молба, заявление до съда, решение по дело. Разказа за същността на видеоконферентната връзка при съдебно сътрудничество по дела.

За краткото време съдия Иванова успя да се спре на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове с цел постигане на споразумение между страните.

Срещата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализира се съвместно от Висш съдебен съвет  и Министерство на образованието и науката, като е насочена към учениците, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име