dav

Във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Търговище и паспортните звена в Районните управления в Попово и Омуртаг ще работят на 28 октомври и 29 октомври, за да издават удостоверения на граждани, които не притежават валидни лични документи, а желаят да упражнят правото си на глас. В събота, 28 октомври, работното време ще бъде от 8,30 часа до 17 часа, а в неделя, 29 октомври – от 8,30 часа до 19 часа.

Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  • В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
  • При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., петък, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

         За издаване на удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „БДС“ или в паспортните звена в РУ-Попово и РУ-Омуртаг: в периода от 24 до 28 октомври – от 8.30 до 17.00 часа, и на 29 октомври от – 8.30 до 19.00 ч. От 24 октомври до момента в сектор „БДС“ и звената към него са издадени 5  такива удостоверения.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

         Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 29 октомври 2023 г.

         Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име