Днес, 11.07.2023 г., в Дом на културата „Димо Коларов“ гр. Попово се проведе шестото издание на регионалния конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова“. Общо деветнадесет учители от детски градини и училища представиха 15 добри практики. Организатор на събитието е Регионално управление на образованието в Търговище и Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Попово. Присъстваха директори, учители, експерти от РУО, представители на общинската администрация в Попово и други.

По програма учителите представиха своите разработки, разпределени в три категории – Предучилищно образование, Професионална подготовка и Общообразователна подготовка. В рамките на 10 минути всеки участник имаше свободата да избере най-подходящия начин, чрез който да представи своя добър опит в педагогическата си дейност – презентации, клипове, снимки.

Разработките им бяха оценявани от 3-членно жури в състав: председател проф. д.п.н. Николай Колишев – преподавател в ДИКПО гр. Варна, г-н Стефан Станчев – началник на отдел ОМДК в РУО и г-жа Мария Вълчева – ст. експерт по ОНГОР в РУО. Иновативност, креативност, творчество, яснота на посланието, атрактивност, цялостно въздействие, образователна стойност, приложимост и устойчивост са само част от критериите, по които журито оценяваше участниците.

На първо място в категория „Предучилищно образование“ е директорът на ДГ „Здравец“ гр. Попово Владимир Начев с разработката „Постигане на плавна адаптация на детето при постъпване в детската градина, чрез работа по мини проекти“. Негови подгласници са Катерина Малчева и Росица Григорова – учители от същата градина с добрата практика „Децата имат нужда повече от примери, отколкото от критика“.

В категория „Професионална подготовка“ на първо място е класирана разработката „Брандиране и маркетингов дизайн“ на д-р Васка Белчовска-Неделчева, Светла Николаева и Анатоли Анков от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово. 

Д-р Васка Белчовска-Неделчева е класирана и на второ място с нейната добра практика „Дигиталните платформи и професионалното обучение“.

Третото място е отново за ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово – „STREAM образование за общество с иновативен ум“ на Недялка Цонева.

В категория „Общообразователна подготовка“ наградата за първо място бе връчена на най-младия педагогически специалист, участник в конкурса – Георги Марков от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище и неговата иновативна практика „Разработване на Средновековен вестник в VI клас“.

На второ място са Ростислава Цанева и Мая Димитрова от училището домакин – ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово с практиката „Биоразнообразие в Дунавската равнина“.

На трето място журито класира Юлияна Нуцолова от ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище с практиката „Използване на дигитални устройства в преподаването и ученето на открито“. В тази категория журито реши да награди още една практика – тази на Таня Христова от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово с „Проектно-базираното обучение в часовете по литература в девети клас на тема „Възрожденски щрихи“.

Всички участници получиха сертификати за участие, а класираните – грамоти и предметни награди. Отличените разработки ще бъдат публикувани в специален сборник.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име