Въпреки инфлацията Община Търговище запазва стабилно финансово състояние и през 2022 г. Това обяви при представянето на отчета на бюджета за миналата година зам.-кметът по финансите Валентин Велчев.

88,2 млн. лв. е уточненият годишен план на общинския бюджет, от които са изразходвани близо 75 млн. лв. Неизпълнената разходна част може да се разглежда като постигнати икономии на разходи за годината и източник на средства като преходен остатък за 2023 г., обясни Велчев.

„Никога не съм бил привърженик на преходните остатъци. При липсата на приет бюджет за 2023 г. обаче този преходен остатък ни позволи да посрещнем разходите си насред галопиращата инфлация. За развитие обаче не може да става и дума преди окончателното приемане на новия бюджет“, заяви по време на обсъждането кметът д-р Дарин Димитров.

Изпълнението на годишния финансов план на общината за 2022 г. показва, че от планираните местни данъчни приходи са постъпили 6,2 милиона лева, което представлява 107% изпълнение на плана. Изпълнението на неданъчните приходи е отчетено за 8,2 млн. лв. или 97% от предвидените приходи.

По отношение на разходната част отчетът показва, че най-голям дял в разходите заема функция „Образование“ с 46%, след която се нареждат бюджетните предприятия от социалната сфера с 14% дял. Следва функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ с 13%, където едно от основните пера е план-сметката по чистотата.

По капиталовата програма за 2022 г. са завършени редица обекти – ремонт на покриви на училища и детски градини, на улици в Търговище, кварталите и селата, рехабилитация на общински пътища, закупуване на дълготрайни активи и други. В процес на изпълнение и през 2023 г. са изграждането на новата клетка на депото за отпадъци, разширението на Гробищния парк и строителството на ДГ №5 „Червената шапчица“.
За довършване на новата сграда на детското заведение Общината трябва да осигури и допълнително средства, извън първоначално отпуснатите 2 млн. лв. по програма към Министерството на образованието и науката. Причина за това са инфлационните процеси, довели и до голямо увеличение на цените на строителството. Необходими са още 2,4 млн. лв., като се предвижда те да бъдат осигурени чрез заем от фонд „ФЛАГ“. Максималният погасителен период е 120 месеца, като се допуска и предсрочно погасяване.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани в сайта на Общината, раздел „Администрация – Дейности – Бюджет и финансови отчети – Изпълнение на бюджета и отчети“.

Отчетът на бюджета е заверен от Сметната палата, като предстои внасянето му за разглеждане и в Общинския съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име