В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ТЪРГОВИЩЕ Е СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТТА – „АВТОМОНТЬОР“ (за лице работещо по трудово правоотношение)

 КАНДИДАТИТЕ трябва да отговарят на следните условия:

  1. Минимално образование – средно образование;
  2. Необходима квалификация – свидетелство за правоспособност за двигатели с вътрешно горене;
  3. Да са пълнолетни;
  4. Да имат българско гражданство;

Телефон за допълнителна информация: 0601/60363 и 0601/60444

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име