Заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Търговище“ (2022-2023 г.), финансиран по  ОП “Добро управление“, ЕСФ, проведа на 20.12.2023 г. ОИЦ-Търговище.

В пресконференцията взе участие ръководителят на проекта, зам.-кмет на община Търговище, Валентин Велчев. Присъстваха зам.-кметовете на общините: Търговище Сюзан Алиосманова, Антоново Емине Якубова,  Опака Бахар Мустафова, представители на областната и общинските администрации, управлението по образование, неправителствения сектор,  медии и други.

Беше отчетена дейността на ОИЦ през изтеклите две години, в които са реализирани 27 информационни събития, с близо 500 участници, за разясняване на различни процедури по програмите. Над 400 граждани получиха в офиса консултации по въпроси, свързани с кандидатстване и реализиране на идеи, актуални процедури и инвестиционни намерения.

И през периода 2022-2023 г. ОИЦ-Търговище продължи да провежда изнесени приемни и информационни щандове в петте общини на областта, за да бъде в пряк контакт с потенциалните бенефициенти и да популяризира възможностите за финансиране чрез европейските фондове.

Традиционно с голям интерес се посрещнаха проявите от общите кампании от инициативата „Дни на Европа“. В рамките на последните две издания, по покана на ОИЦ, гостуваха и известни изпълнители, които изнесоха концерти за местната общност. Беше организирано и състезание по пейнтбол.

През 2023 г. беше експонирана изложба с акценти от 12-годишната дейност на Центъра, а чрез интерактивни средства бяха презентирани проекти, изпълнени на територията на областта през периода 2014-2020 г.

Чрез трите информационни брошури, издадени по време на проекта, бяха популяризирани отделните програми през период 2021-2027 г., техните приоритети и възможностите за финансиране, както и Интегрираният териториален подход с примери за изготвяне на концепции. Третата брошура е посветена на знакови проекти, реализирани в Община Търговище, като основа за надграждане и разширяване на постигнатите резултати. Изготвените и разпространени прессъобщения в различните информационни канали са близо 170.

ОИЦ-Търговище проведе и две събития, посветени на Европейската година на уменията, като част от националната кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центъра. Акценти в тях бяха: „Дуално обучение – шанс за изграждане на умения“, насочено към ученици от професионалните училища и „Предизвикателства и възможности в дигиталния свят“, ангажиращо широк кръг представители на бизнеса, държавни и местни администрации, граждански организации и други.

Във връзка с новите функционалности на ОИЦ, като част от експертните звена по медиации и публични консултации към Регионалния съвет, бяха проведени работни срещи за разясняване и създаване на партньорства за изготвяне на концепции за интегрирани териториални инвестиции. Предстои внесените концепции да бъдат представени в рамките на предстоящите публични консултации.

От настоящата година ОИЦ-Търговище изпълнява и функциите за обслужване на едно гише по Националния план за възстановяване и устойчивост,  във връзка с подобряване на енергийната ефективност и предоставя информация на заинтересованите страни.

На фейсбук страницата на Центъра ежедневно се публикува актуална информация за отворени и предстоящи процедури, добри практики, промени в нормативната база, публични обсъждания и други, които повишават публичната осведоменост и  ангажираност.

Дейността на ОИЦ за предоставяне на безплатна информация и консултации ще продължи и през този програмен период чрез следващ проект по Програма „Техническа помощ“, който ще се реализира в периода до 2029 г.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име