Община Търговище обявява конкурс за директор на Дирекция „Устройство на територията, околна среда и транспорт“. Конкурсът се обявява поради пенсионирането на досегашния директор инж. Валентина Йорданова.

Кандидатите трябва да имат магистърска степен в областта на техническите науки, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Общо инженерство“. Изискват се и минимум 4 години професионален опит и/или минимален ранг за длъжността „ІІІ младши“.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 21 декември 2023 г. Документи се подават в Центъра за административно обслужване или на e-mail: obshtina@targovishte.bg.

Допуснатите по документи кандидати ще трябва да решат тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията. Ще има още практически изпит и интервю.

Сред задълженията на директора на дирекцията е контролът по  усвояването на капиталовите разходи, в съответствие със сключените договори. Той трябва да организира и управлява инвестиционния процес на инженерната инфраструктура, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти.

Заемащият длъжността ще участва в комисии и в подготовката при провеждане на тръжни процедури. Ще извършва контрол на дейности по изпълнение на транспортна мрежа, благоустройството и опазване на околната среда.

Обявата за конкурса, както и образец на заявлението за кандидатстване, са публикувани в уебсайта на Общината, раздел „Актуално – Кариери“: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име