Днес, 05.04.2023 г., над 90 учители от пет области на страната пристигнаха в Търговище за участие в Работен семинар за обмен на добри педагогически практики между училища, осъществяващи професионално образование и обучение. В тридневната работна среща се включват учители от 38 професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки от областите Търговище, Видин, Враца, Ловеч и Монтана. Домакин е Регионално управление на образованието – Търговище.

„За РУО – Търговище този семинар е второ участие и първо като домакини. Надявам се тези три дни да са едновременно полезни и приятни за всички Вас. Предвидили сме да се включите в работа по групи, дискусии и представяне на една добра практика от училище от всяка област на образование. Мисля, че всеки от Вас ще открие за себе си нещо интересно от представените практики. Целта е да извлечете максимума от опита на Вашите колеги и да го мултиплицирате успешно във Вашата работа“, заяви при откриването на работната среща началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя пожела на всички здраве, ползотворно провеждане на семинара и развиване на партньорството в името на образованието на младото поколение.

Поздрав към присъстващите поднесоха децата и учениците от вокална група и танцов състав „Мисионис“ към Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, които внесоха настроение и емоции с представените народни песни и танци.

Програмата продължи с представяне на обобщена информация за професионалното образование и обучение, което се осъществява в петте области и подготовката на държавния план-прием за следващата учебна година.

От днес до петък (05.04.2023 г. – 07.04.2023 г.) учители от 15 училища от Търговище, Видин, Враца, Ловеч и Монтана ще представят добри практики от областите на образование „Производство и преработка“, „Услуги за личността“, „Здравеопазване“, „Социални услуги“ и други. От област Търговище се включиха три професионални гимназии. По програма в четвъртък ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово ще представи „Дигиталните платформи и професионалното образование“. ПГТЛП – Попово ще презентира приложението на „Мулажен метод“. Осъществяването на екипно преподаване „Team teaching“ ще разяснят учители от ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр. Търговище.

В последния ден на семинара – петък, ПГТЛП – Попово и ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово ще отворят вратите си за участниците с цел разглеждане на учебните бази и иновациите, които използват в учебния процес.

Семинарът се реализира в изпълнение на дейности, заложени в годишните планове за дейността на регионалните управления на образованието от петте области за учебната 2022/2023 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име