Разкажи ни как свободното време може да бъде за теб вълнуващо и обогатяващо приключение. Какви активности и интереси ти носят радост, как те формират твоя характер и каква роля играе свободното време в обогатяването на живота ти.

Сподели ни как създаването на изкуство допринася за твоето развитие и удовлетворение. Разкажи ни мечтите си за пътешествие.

Знаеш ли какво ти предлага нашият град? Какви възможности би искал да имаш?

Помисли как технологиите влияят на начина, по който прекарваш свободното си време. Как то може да бъде възможност за рефлексия и самопознание.

Сподели от свое име или от името на своя литературен герой. Направи го в есе, разказ, в интервю, в стихове или в друг тип литературно съчинение!

 

Цели на конкурса:

•             Да стимулира творческото мислене на младите хора

•             Да бъде форум за изява на млади творци

•             Да открива нови таланти

Регламент на конкурса:

•             Право на участие имат всички ученици от VII до XII клас

•             Оценяването ще бъде извършено в 2 възрастови групи: първа възрастова група – VII – IX клас, втора възрастова група – X – XII клас

•             Литературните творби да бъдат до 3 печатни страници

•             Творбата да е авторска, да е лична интерпретация по зададената тема,

да е носител на личностните послания на автора

Критерии за оценка:

•             Качество и оригиналност на текста

•             Стил

Литературните творби ще се оценяват от компетентно жури.

Отличените участници в конкурса ще получат грамоти и предметни награди.

Награждаването ще се състои в средата на месец март.

Изпращайте творбите на e-mail: cmditrg@gmail.com

тел.: 0601/6-57-19;  6-51-74; 6-52-14

Краен срок за изпращане на творбите: 29 февруари 2024 г.

Всеки участник да напише в края на творбата трите си имена, училище,

клас и телефон за връзка!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име