Днес, 15 февруари 2023 г., в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща по повод зачестилите случаи на обезлесяване на гори в земеделски земи в общините на територията на област Търговище.

На срещата присъстваха областният управител Станимир Парашкевов, директорът на Регионална дирекция по горите – Шумен- инж. Емил Гелов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“– Търговище- Донко Донков, представители на горски и ловни стопанства, Общински служби по земеделие, ОД на МВР,  кметове и представители  на общините в областта.

Обсъдени бяха  пропуски при издаването на превозни билети и недостатъчната координация и контрол на дърводобива и експедирането на дървесината.

Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел засилен контрол на процеса по дърводобив в земеделски територии с характеристики на гори.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име