Информационни срещи на тема: „Област Търговище на границата на два програмни периода“ проведе Областният информационен център – Търговище в Омуртаг и Опака. На тях бяха представени изпълнението на проекти през периода 2014-2020 година на територията на общините, както и възможностите за подкрепа по всички програми, финансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027 г.

През програмния период 2014-2020 година в област Търговище са сключени 589 договора за близо 109 милиона лева по осем европейски програми. Безвъзмездната помощ, получена от всички 449 бенефициенти от петте общини, възлиза на почти 91 милиона лева.

Най-голям е броят на договорите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – близо 300, на обща стойност почти 29,6 милиона лева. През 2020 г. чрез нея, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната, беше оказана подкрепа от 6,1 млн. лв. на близо 200 фирми за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19.

Вече започна реализацията на проекти и по новия програмен период. Общо 15 договора са сключени от общините по програмите „Храни“, „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони.

Стойността им е за малко над 8 млн. лв. С реализацията на проектите те имат възможност да продължат предоставянето на топъл обяд на най-уязвимите граждани, да надградят патронажната грижа и да укрепят капацитета на служителите, ангажирани с изпълнението на социалните услуги.

Представителите на общинските администрации, бизнеса, неправителствения сектор, земеделски стопани и други заинтересовани страни бяха запознати с акценти от 10-те европейски програми, по които имат възможност да кандидатстват за финансиране до 2027 година. 11 млрд. евро са средствата от ЕС за България за инвестиции през новия програмен период, което е с над 3 млрд. повече от периода 2014-2020 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име