В сградата на РДПБЗН-Търговище бяха журирани рисунките, класирали се за областния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ – 2023 г. Комисия, включваща служители на регионалната дирекция и преподаватели по изобразително изкуство, извърши оценяване на 105 детски рисунки. Взето бе решение 21 от представените рисунки в различни категории и възрастови групи да бъдат изпратени за участие в националния етап от конкурса през месец юни 2023 г. в ГДПБЗН – МВР.

Сред заслужилите участие на националния етап от международния конкурс „С очите си видях бедата“ в първа категория участници – „Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование“, са девет произведения. Техни автори са ученици на III ОУ „Петков Рачов Славейков“ – град Търговище; I СУ „Свети Седмочисленици“ – град Търговище; ДГ „Зарайск“ – с. Зараево, група Светлен, общ. Попово; ОУ „Никола Вапцаров“ –  гр. Попово.

         Шест рисунки, авторите на които са представители на ШИИ „АРТ-Попово“ – град Попово, и ЦПЛР Обединен детски комплекс, град Търговище ще представят област Търговище на националния етап във втората конкурсна категория участници – „Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство“.

         Шест рисунки от областта ни ще участват в третата от категориите участници в конкурса – „Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение. Авторите на  рисунките са представители от ЦСОП Търговище и СУУУС „Свети Иван Рилски“, гр. Търговище.

На всички класирали се участници за националния етап от конкурса бяха раздадени грамоти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име