На 1 април изтича срокът за включване в конкурса на Община Търговище за художествен проект на пощенска марка. Той бе обявен през януари по повод провеждането през 2024 г. на 245-ия Пролетен панаир и навършването на 90 г. от именуването на Търговище.

Припомняме, че предложенията за визия на пощенската марка трябва да съдържат връзката на града с панаирната традиция и да създават позитивен имидж, който да привлича посетители и туристи, както и вниманието на производители, търговци, инвеститори. Изображението трябва да е ясно и уникално. Концепцията да внушава разпознаваемост на Търговище.

В конкурса могат да участват физически лица, навършили 18 години, (самостоятелно или в екип) или юридически лица – творци/художници, независими графични дизайнери, дизайнерски студиа и рекламни екипи. Всеки участник може да участва в конкурса с до три предложения.

Проектите трябва да се представят отпечатани на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на конкурса, така и с посочените в регламента технически изисквания.

Заявките за участие се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Търговище или по пощата на адрес: 7700, гр. Търговище, пл. „Свобода“. Документацията се представя запечатана в плик с надпис: „За участие в конкурс на Община Търговище за художествен проект на пощенска марка“. В него трябва да бъде вложен и друг запечатан малък плик с надпис: „Документи на кандидата“. Малкият плик трябва да съдържа заявката за участие и подписана декларация за авторство. Извън него не трябва да има посочени данни, които да идентифицират автора на проекта. Анонимността на участниците ще бъде запазена до определяне на победителя.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, в чийто състав влизат художници, експерти от администрацията, представители на Областната пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД и местното дружество по филателия, общински съветници.

Победителят в конкурса ще бъде обявен до 19 април 2024 г., а наградата е 500 лв. Ще бъде присъдена и една поощрителна награда в размер на 200 лв. Награждаването и тържествената церемония за пускане в употреба на марката с персонализирана винетка ще се състоят в Деня на Търговище – 14 май 2024 г.

Регламентът на конкурса и образци на необходимите документи за участие са публикувани в сайта на местната администрация:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/news/konkurs-marka-srok

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име