Днес областният управител на област Търговище Гергана Цонева бе сред официалните гости на тържествените прояви, по случай празника на гр.Антоново в Народно читалище „Христо Ботев-1921“.

По традиция освен празника на града, когато православната църква почита Св.Антоний, антоновчани отбелязват и Деня на религиозната толерантност.
„Иде­я­та за пра­з­ни­ка на гр. Ан­то­но­во обе­ди­ня­ва ня­кол­ко по­во­да и е спе­ци­а­лен за вси­ч­ки жи­те­ли, превърнали през годините тази традиция в символ на сплотеност, толерантност и разбирателство.

Ди­а­ло­гът ме­ж­ду раз­ли­ч­ни­те ре­ли­ги­о­з­ни об­щ­но­с­ти е важно сре­д­с­т­во за из­г­ра­ж­да­не на до­б­ри вза­и­мо­о­т­но­ше­ния и раз­ви­тие. Вие сте пример за това как различията могат да бъдат богатство, а не повод за разделение“, каза по време на официалното откриване на празника областният управител на област Търговище Гергана Цонева.
Тя връчи поздравителен адрес на кмета на Антоново Хайредин Мехмедов, с пожелания за здраве и просперитет.

„Няма бъдеще без достойно минало и настояще. Празникът ни събира в едно традиция, признателност и надежда. На този ден засвидетелстваме почит не само към нашата история, но чертаем и бъдещето на нашата община“, заяви в своето обръщение кметът на Антоново Хайредин Мехмедов.

По традиция на празника бе отслужен молебен за здраве и благополучие от духовните лица. А народните певици Ива и Велислава Костадинови отправиха музикални поздрави към гостите на празника.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име