10 196 благородни елена има на територията на СИДП според пролетната таксация на дивеча. През миналата година животните са били 8 884, като ловните специалисти отчитат увеличение с над 12% при този вид.

Сърните също са повече – от 10 462 през 2022г. до 10 920 сега. Добрите грижи за дивеча на територията на предприятието водят до ръст при почти всички видове. От муфлона, който е аклиматизиран в България през миналия век, на територията на Североизтока са изброени 715 броя, при 690 предходната година.

Въпреки високата смъртност след АЧС и при дивата свиня се отчита ръст с 22%.  Цифрите след пролетната таксация показват, че зайците вече са 43 097, а фазаните 30 191. За увеличаване популацията на двата вида значение има и разселването на животни, закупени от стопанствата и ловните сдружения.

Незначително намаляване ловните специалисти отчитат при елена лопатар – 1 043 броя, при 1 086 през 2022г., както и при яребицата, където занижението е около 4% /от 4 768 до 4 678/.

Значително увеличение се наблюдава и при хищниците: чакал-10 264, а сега 10 852; вълк – 39, а сега 59; лисица – 5 596, а сега 5 946. За съжаление с всяка изминала година се увеличава и броя на скитащите кучета, които нанасят значителни вреди и унищожават малките на много ценни видове. В момента кучетата в горските територии са 3 770, при 3 689 за миналата година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име